Kontakt

EKO TEAM spol. s r.o.
sídlo prevádzky:
Dedovec II. 342/1824, 017 01 Považská Bystrica
sídlo výroby:
Beluša, Fárska ul. (Areál bývaleho družstva)
tel:/fax:
042/47 111 44
e-mail:
web:
Ladislav Chalupka
0903 255 205
Jozef Púry
0903 501 751